Tuls Speciaal transport Hoogeveen Holland

Demontage

Aansluitend aan het in opslag nemen van betonmallen verzorgt Tuls Speciaal Transport ook het demonteren van deze mallen. Het gaat dan om de mallen die op her te gebruiken bodems zijn gemonteerd. Mallen die compleet vernietigd mogen worden, worden door Tuls gedemonteerd waarnaar de houten mallen gerecycled kunnen worden.

Fotoboek